Προαστιακός Θεσσαλονίκης – Τιμές

Η τιμολογιακή πολιτική του Προαστιακού στο νομό Θεσσαλονίκης έχει ως εξής:

Για την διαδρομή Θεσσαλονίκη – Λάρισα

Για την διαδρομή Θεσσαλονίκη – Έδεσσα – Φλώρινα